De Poort van Megen

Welkom in "De Poort van Megen"

Nadat Megen op 9 januari 1357 stadsrechten had gekregen werd deze stad in 1386 beveiligd. In dat jaar werd de omwalling door middel van muren gerealiseerd. In deze ommuring werden 4 toegangs/stadspoorten gemaakt. Een van deze poorten was de gevangenpoort, die met de Gevangentoren een eenheid vormde.

Deze toren heeft alle oorlogen en aanslagen op Megen overleefd, bevat nog oorspronkelijke overblijfselen en is nu, na ruim 600 jaar, nog steeds in zijn volle glorie te aanschouwen. Gedurende honderden jaren heeft de Gevangentoren als gevangenis gefunctioneerd. Men zat dan opgesloten in "De Poort".

Archieven bevatten veel gegevens over het verblijf van een groot aantal gevangenen, die in "De Poort van Megen" hun dagen in eenzaamheid sleten. Daar wachtten ze op hun verhoor, veroordeling en soms op hun executie door middel van "het Sweert" of "het Koord".

Tegen de koude kreeg een gevangene per dag "twee keere Sant" dat warm was gemaakt en waaraan hij de voeten kon warmen. Dat men niet zachtzinnig met de gevangenen omging, blijkt uit een rekening uit 1805, waarmee weduwe A. Driessen als de stedelijke smid zes gulden verdiende, vanwege levering "4 nieuwe duimschroeven". Ook de geselpaal werd in dat jaar sterk verbeterd. De rekening vermeldt in deze: "twee zwaar beugels met schroeven, een kikvors aan de geselpaal en een zwaaren pin aan de geselpaal".

De verzorging van de gevangenen werd aan de Megense inwoners uitbesteed. Zo declareert Aert Beckers op 13 december 1683 een rekening aan de Hofmeester van 16 gulden, vanwege "het ruijmen van de natuijrlijcke vuijligheden van de gevangenen, als oock de cost aen de gevangene heeft gebrogt".

Ook de bewaking werd voor "eenen gulden daegs", (welke 24 uren telde) aan de inwoners gegund.

Voor u bewaken wij vandaag de originaliteit en kwaliteit van spijs en drank, voor uw bezoek..... en als onze dank!

Alleen op water en brood kun je overleven,  willen we u onze culinaire kunsten laten beleven.
Geniet van een avond lekker uit, en ..... voor u geen celdeur die om 22.00 uur sluit.

Wij wensen u wel een prettig "Verblijf".

Blijf gevangen bij de Poort van Megen

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en culinaire avonturen van Restaurant De Poort van Megen. Schrijf u in op onze nieuwsbrief.
Logo de poort van megen